Vermogensbeheer

Wij beheren zodat u al uw aandacht aan uzelf kan besteden

U beschikt over een aanzienlijk kapitaal om uw toekomstplannen te realiseren, maar wilt zelf niet instaan voor het beheer. U laat het beheer van uw kapitaal liever over aan onze experts die u regelmatig informeren over hun beslissingen. U vertrouwt uw kapitaal toe aan AXA Private Management in het kader van een contract van discretionair vermogensbeheer. Onze experts zullen uw portefeuille opbouwen en beheren in overeenstemming met uw beleggersprofiel, dat jullie samen
zullen bepalen.

Open architectuur voor diversificatie van de risico’s

Een van de grote troeven van AXA Private Management is dat we inzetten op een breed scala van financiële producten. We selecteren op een onafhankelijke manier fondsen waarvan het potentieel veelbelovend is. AXA Private Management werkt samen met meer dan 40 fondsenbeheerders. Wij zijn van mening dat geen enkele beheerder steeds de beste kan zijn, in alle sectoren. Diversificatie is dan ook essentieel bij de samenstelling van uw portefeuille.
Door een gediversifieerde strategie spreiden we de beleggingsrisico’s over verschillende activaklassen, geografische zones, sectoren, stijlen en beheerders. Zo minimaliseren wij de risico’s.

Een gepersonaliseerde en performante oplossing

Zodra uw vermogen in kaart is gebracht, definieert u samen met uw relatiebeheerder het risiconiveau dat u bereid bent te accepteren. Dit risiconiveau zal uw beleggersprofiel bepalen. AXA Private Management heeft zes beleggersprofielen gedefinieerd, van meer voorzichtig tot meer agressief : Conservatief, Defensief, Neutraal, Dynamisch, Agressief en Total Return.

Lees meer over Architas